Pressemelding fra smittevernlegen: Koronasituasjonen – vaksine mot lungebetennelse

Folkehelseinstituttet har i forbindelse med den pågående koronavirus situasjonen kommunisert at gruppen eldre over 65 år bør vaksineres mot pneumokokksykdom.

DEL

Responsen har vært overveldende, og det har resultert i mangel på vaksine. Situasjonen er derfor den at man må reservere de gjenværende vaksinedosene for pasienter med alvorlig svikt i immunforsvaret. Det har de siste dagene vært betydelig pågang til både kommunens helsestasjon og til fastlegekontorene. Det er bare å beklage at situasjonen er som den er. Det vil bli bekjentgjort når vi igjen kan tilby vaksine til kommunens eldre.

Koronasituasjonen i Norge er definitivt over i en svært alvorlig fase. Selv om den raske stigningen i antall smittede fortsatt hovedsakelig skyldes turisme til de italienske og østerrikske alper, er det det dessverre en kjensgjerning at viruset også sprer seg blant nordmenn som ikke har vært i utlandet. Heldigvis er det enda ikke påvist smitte her oss lokalt i Sunndal. Mellom 5 og 10 personer sitter likevel i karantene i påvente av prøvesvar fra sykehuslaboratoriet i Molde. Vi venter å få disse svarene i løpet av torsdag eller senest på fredag.

Situasjonens alvor krever handling. I går ble det meldt at forsamlinger på mer enn 500 personer burde unngås. Utviklingen det siste døgnet krever betydelig innstramning. Offentlige forsamlinger utenom barnehage, skole og arbeidsplasser bør derfor begrenses til et minimum. Forsamlinger med mer enn 100 personer krever godkjenning av smittevernlegen. Slik jeg ser situasjonen pr. onsdag kveld, vil slike tillatelser ikke bli gitt.

Dette har så langt dessverre medført at den planlagte konserten med Odd Nordstoga kommende lørdag ikke vil finne sted. Sunndal fotball har også planlagt en turnering neste helg som blir avlyst. Jeg ønsker å takke begge arrangørene for god dialog. I godt samarbeid med kirkevergen er det også besluttet å begrense kirkelige arrangement til et minimum. Kirkevergen vil kunne være behjelpelig med nærmere informasjon.

Til slutt vil jeg minne alle på at etterlevelse av generelle smittevernråd vil ha stor positiv innflytelse på den alvorlige situasjonen som samfunnet nå befinner seg i.

Svein Anders Grimstad
Smittevernlege

Artikkeltags