Protesterte mot nydyrking – ble ikke hørt

Tingvoll kommune innvilget 28. mai 2019 søknad om nydyrking av 49 dekar på gnr. 56 bnr. 1. på Vågbø. Naturvernforbundet påklaget vedtaket, men fikk ikke medhold verken hos kommunen eller hos Fylkesmannen