10. oktober var FNs "verdensdag for psykisk helse". Denne dagen er en nasjonal kampanje om psykisk folkehelse som markeres av tusenvis over hele verden fra uke 39 til uke 42 hvert år.

Bakgrunnen er at det normalt er mye vanskeligere å snakke om psykisk helse enn det er å snakke om fysiske plager, og at mange derfor får hjelp for sent, om de i det hele tatt får hjelp. Årsaken til dette igjen er antakelig at psykiske plager er mer tabubelagt enn fysiske plager – det er lettere å snakke med en venn som klager over et vondt kne enn det er å snakke med en venn som i verste fall sliter med selvmordstanker.

Men det er ikke mindre viktig. I overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge, og det er sjelden å høre at etterlatte har vært overrasket. Dette betyr at mennesker med psykiske plager som oftest etterlater seg signaler på at noe er galt, og at mange av oss er for sene med å reagere.

Forståelig nok, fordi å bringe opp slike tema også innebærer en risiko for å overskride personlige barrierer, og da velger de fleste å styre utenom for å unngå pinlige situasjoner eller å tape ansikt.

Men det er selvfølgelig bedre å tape ansikt overfor en venn enn å miste en venn.

Ifølge en rapport av FHI vil omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Noen av disse lidelsene utvikler seg senere til alvorligere lidelser, med i verste fall tap av liv.

Derfor har vi altså FNs "verdensdag for psykisk helse", og derfor har Sunndal Kommune introdusert et lavterskeltilbud med tittelen "Rask psykisk helsehjelp", som en finner på Kommunens hjemmeside.

Men førstelinjeforsvaret for den som rammes av en psykisk lidelse er likevel venner og kolleger.

Min egen erfaring er at det mange ganger kan være en styrke å vise sårbarhet. Løsningen for pårørende kan derfor være å gjøre seg selv sårbar, heller enn å invitere en person som allerede sliter til å gjøre det samme.

Og til alle dem der ute som sliter anbefaler jeg å bruke gode venner for alt de er verdt, og å benytte seg av Sunndal Kommunes lavterskeltilbud. Det er et fantastisk tilbud, for godt til å gå glipp av.

Ta vare på hverandre!