Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen i Tingvoll: Si opp avtalen med helseforetaket

Artikkelen er over 2 år gammel

Tingvoll slutter opp om rekkene på Nordmøre, når rådmann Odd-Arild Bugge råder kommunestyret til å si opp avtaler med Helse Møre og Romsdal.

Etter at Helse Møre og Romsdal den 27. mars vedtok å legge ned fødeavdelingen på Nordmøre gjennom å slå den sammen med Molde, reiser kommuner på Nordmøre seg opp i protest. I Tingvoll har ordfører MIlly Benet Nørsett (Ap) innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte førstkommende onsdag, og fra Bugge er innstillingen klar i åtte sider med saksopplysninger og vurderinger:

– Rådmannen viser til de innledende vurderinger om at ansvaret for vesentlig mislighold av avtalen ligger på HMR og ikke hos kommunene på Nordmøre. Samhandlingsavtalen bør derfor sies opp.

Mange avtaler

Det er ikke lite som sies opp. Foruten hovedavtalen, er det 13 delavtaler. Bugge skriver at de regulerer mye viktig drifts-, og utviklingsarbeid innen helse.

Gjemnes kommunestyret behandler samme sak allerede i morgen tirsdag, og mye av ordlyden er den samme i Tingvoll. Herunder at samarbeidet og organiseringen av det, er utviklet over mange år. Når avtalen sies opp må disse reforhandles. Kommunene på Nordmøre vil, i nye forhandlinger, forholde seg strengt til ordlyden i alle lover og forskrifter i forhold til å begrense sitt ansvar og engasjement inn i samarbeid, som kan hevde å være mest spesialhelsetjenestens ansvar. Kommunene vil kun utføre de klart definerte kommunale oppgaver.

Strukket seg langt

Rådmannen mener kommunene har strukket seg langt og over de strengt tatt lovpålagte oppgavene kommunen har i dag. Blant annet nevnes leie av legevaktlokaler og støttepersonell. Avtale om legevaktformidling som gjelder Smøla, Halsa, Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll. Felles bruk av AMK akuttmedisinsk nødmeldesentral), avtaler rundt Øyvakt for Smøla/ Halsa/ Aure og rundt drift av Aure rehabiliteringssenter. Videre forsøk og samarbeid mellom kommuner stat og HMR om rus/ psykiatri , overgrepsmottak, sjukehusapotek, bruk av felles ressurser i drift og utvikling mot/med BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Konsekvenser

Rådmannen skriver at konsekvensene kan bli svært store for prosjektene. Mellom kommunen og helseforetakene er det mange «gråsoner» med viktige tjenester, og hvor kommunen har strukket seg langt for å fylle dem.

Rådmannen skriver også at nye forhandlinger vil kunne gi dårligere avtale med færre samarbeidsprosjekt, og dermed i sum dårligere tjenester for innbyggerne, sett fra innbyggernes ståsted.

Virkelighetsbildet

– I ytterste konsekvens handler denne saken om at kommunene på Nordmøre vurderer virkelighetsbildet ganske annerledes enn staten gjør i fundamentale spørsmål knyttet til forvaltning av norske helsetjenester og kommunenes rolle i disse.

Les hele saksinnstillingen her.

Kommentarer til denne saken