Utvalget foreslo en omlegging av skattesystemet for vannkraft.

– Vi har gjennomgått utvalgets forslag, og vi har funnet ut at vi ikke kommer til å følge opp kraftverksbeskatningsutvalget. Hvis vi skal gjøre endringer, så tror vi ikke at det er grunnlaget. Endringene må eventuelt komme i de opprinnelige skatteoppleggene, sier statsminister Erna Solberg (H) til Adresseavisen.

Vertskommunene ville miste rundt 3 milliarder kroner i inntekter fra vannkraftverkene med utvalgets forslag. Skatteinntektene skulle i stedet gå direkte til staten. Utvalgslederen, den tidligere NVE-sjefen Per Sanderud, påpekte imidlertid at staten kunne fordele disse pengene til kommunene igjen.

Solberg gjør det klart at kommunene ikke trenger å være bekymret for å miste inntekter fra salg av konsesjonskraft og skatter.

– Dette betyr at vi har lagt vekk hele forslaget fra utvalget, og i utgangspunktet ikke har tenkt å gjøre endringer, sier Solberg, som viser til at en stor del av høringsforslagene som kom inn var negative.

Kraftskatteutvalget anbefalte å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør normaliseres. I dag går inntektene fra disse ordningene direkte til kommunene.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier de har valgt å lytte til kommunene og næringen i saken.

– En gledens dag

Det er distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) strålende fornøyd med.

– Dette er en gledens dag for distriktene. Inntektene betyr mye for kommunene hvor innbyggerne og de lokale myndighetene legger til rette for at naturressursene kan tas i bruk, sier hun til NTB.

Hun syns ikke det er urettferdig at kraftinntektene ikke fordeles videre til andre kommuner, som ikke har vannkraftverk.

– Vi har andre fordelingstiltak, men det avgjørende her er at man har tillit og ønsker å legge til rette for bruk av naturressurser, sier hun.

Hofstad Helleland mener de samme prinsippene for skattlegging i vannkraften gjerne kan overføres til både vindkraft og havbruk. Men hun understreker at regjeringen kun har vurdert vannkraftbeskatningen denne gangen.

– Vi har ikke tatt stilling til endringer verken for vindkraft eller oppdrett, presiserer hun.

Lettelse i distriktene

Leder Hanne Alstrup Velure i Utmarkskommunenes Sammenslutning er lettet over regjeringens avklaring. Sammenslutningen samarbeider med Landsforeningen for Vasskraftkommuner i paraplyorganisasjonen Naturressurskommunene.

– Fremfor å fokusere på endring eller utradering av de lokale inntektsordninger på vannkraft som har vist seg å være en stor suksess både lokalt og nasjonalt, bør heller perspektivet være: Hvordan overføre de samme prinsippene til andre naturressurstyper, skriver Velure i en pressemelding.

Velure er også lokalpolitiker for Høyre i Lesja og sitter i Høyres sentralstyre.

Heller ikke vannkraftselskapene selv ønsket forslaget fra Sanderud-utvalget velkommen. Bransjeorganisasjonen Energi Norge har imidlertid etterlyst mindre endringer i dagens skatteregime som de mener vil gjøre det lønnsomt å ruste opp vannkraftverkene.

(©NTB)