Som en del av klargjøringen av reglene og retningslinjene innfører regjeringen nå et krav om at de som er i karantene og utvikler symptomer, må isolere seg umiddelbart fram til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger.

Karantenetiden som er på ti døgn, skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

Fra før er det slik at personer som er smittet av koronaviruset, skal isolere seg hjemme, mens nærkontaktene til de som er smittet av viruset, skal i karantene.

FHI og Helsedirektoratet anbefalte tre tiltak

Helseminister Bent Høie (H) peker på at en betydelig andel av smitten nå skjer mellom personer som bor sammen. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt tre tiltak for å hindre ytterligere smittespredning.

– Regjeringen har fulgt anbefalingene, som trådte i kraft fredag 30. oktober, sier han i en pressemelding.

Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. Disse anbefales nå å teste seg.

– Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen, heter det i pressemeldingen.

Oppfordres til å holde avstand til husstandsmedlemmer

For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, oppfordres voksne i samme husstand som er i karantene samtidig til å holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.

– For mange vil det være vanskelig å holde avstand til andre familiemedlemmer i egen bolig. For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, har kommunene plikt til å tilby oppholdssted til smittede som ikke har mulighet til å isolere seg i egen bolig. Flere av de største byene har egne hoteller for personer som er smittet, sier Høie.

Å isolere seg er å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.