Det blir Møreaksen som skal forbinde Ålesund og Molde på ferjefri E39. Det slår regjeringen fast etter en ekstra utredning fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen utførte nemlig en ekstra utredning av Romsdalsaksen i fjor høst, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Statens vegvesen har gjort en god jobb med tilleggsutredningen av Romsdalsaksen. Nå har vi fått gjennomgått og oppdatert kunnskapsgrunnlaget for alle de ulike alternativene for kryssing av Romsdalsfjorden. Det har vært viktig. Statens vegvesen konkluderer med at den løsningen som ligger i Nasjonal transportplan, er den beste. Det er vi enige i, og dermed ligger Møreaksen fast, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I korte trekk krysser Møreaksen Romsdalsfjorden vest for Molde, mens Romsdalsaksen krysser den øst for Molde. Konklusjonen er at Møreaksen har høyest trafikknytte, kortere reisetid Ålesund-Molde, og størst utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner. Den har høyest netto nytte når fastlandssambandet til Gossen regnes med. I tillegg har den lavere usikkerhet og risiko fordi planleggingsarbeidet har kommet lenger.

(©NTB)