Rehabilitering av lege- og helsesentret på Sunndalsøra

Asbjørn Tronsgård (H). (Arkiv)

Asbjørn Tronsgård (H). (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevSunndal Høyre sitt forslag om å endre entreprisen på renovering av Sunndal Lege- og Helsesenter fra totalentreprise til delt entreprise ble av flertallet i kommunestyret nedstemt.

En stor andel av lokale og regionale firma er av liten størrelse. At kommuner velger å IKKE dele opp sine prosjekter slik at bredere konkurranse muliggjøres fra små lokale firma bidrar ikke til god lokal vekst og utvikling. Om kommuner/offentlig velger å dele opp totalentrepriser vil dette også være meget godt bidrag til næringsutvikling i våre lokalsamfunn. At det for en stor del skyldes på at kommunene ikke har den nødvendige kompetansen til å sikre at slike delte entrepriser gir billigste prosjektpris, er det faktisk mulig å gjøre noe med.

Små og store firma bidrar med skatteinntekter og arbeidsplasser i våre små kommuner, derfor bør små firma helt opplagt få muligheten til å delta i konkurransen med større aktører. Jeg minner om at store aktører IKKE ekskluderes fra deltakelse og at små firma kan delta IKKE er proteksjonisme.

Dette er i praksis rett å slett offentlig ekskludering av mindre aktører for deltakelse, – i mine øyne en uheldig innkjøpspolitikk / strategi som IKKE bidrar til ønsket samfunnsutvikling. Er det ikke flere innbyggere og sikre arbeidsplasser vi som samfunn ønsker? Er den enkle og raske vei best i det lange løp?

Regjeringen har kommet med rapport om store offentlige anskaffelser – hva som er stort må vurderes ut fra det lokale ståsted i enhver kommune.

Pressemelding 06.05.2020:

En ny utredning har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta. – Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om markedet og oppdeling av store anskaffelser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Dagens anskaffelsesregler sier at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter, eller begrunne hvorfor dette ikke gjøres, det såkalte del opp eller begrunn-prinsippet.

En ny utredning viser at mange oppdragsgivere kjenner til og følger denne bestemmelsen, men ikke alle. Resultatet kan bli dårligere konkurranse, for eksempel ved at små bedrifter utelukkes fra markedet. Den nye utredningen har særlig vurdert virkningen av store offentlige kontrakter i markedene for hotell, anlegg og storhusholdning.

– Når kontraktene deles opp, blir anskaffelsene bedre tilpasset mindre leverandørers kapasitet, fagområde og geografiske plassering. Dette kan bidra til å fremme små bedrifter, bedre konkurransen og gi økt innovasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags