I alt 408 nyutdannede politistudenter fra 2021-kullet hadde politijobb ved utgangen av august. Det er rekordmange, men samtidig har få fast stilling.

Aldri har så mange nyutdannede politifolk vært i jobb så kort tid etter uteksaminering som nå.

Til sammen 87,2 prosent av studentene fra 2021-kullet med bestått vitnemål var i ansatt i en politistilling per 31. august, ifølge de nye bemanningstallene fra Politidirektoratet.

Men bare 13 fra årets kull hadde fått fast politijobb to måneder etter uteksamineringen, skriver Politiforum. Leder for PF Politistudentene, Marcus Hagen, sier at situasjonen er bekymringsfull.

– Hovedregelen i statsansatteloven er klar på at ansatte i staten skal ansettes i faste stillinger, men dette ser ikke ut til å stemme med virkeligheten, sier Hagen.

Han sier at de også tror at mange nyutdannede politifolk vil oppleve en utfordrende og frustrerende tid etter at koronatiltakene er over.

– Da er det et høyt antall nyutdannede som må begynne å søke jobber på nytt, og jeg tror det blir stor kamp om plassene. Vi mener at det absolutt ikke burde være slik at en lenge etter endt utdanning må krige om noen få plasser. Det burde være jobber for alle – og de jobbene skal, som hovedregelen sier, være faste, sier Marcus Hagen.

(©NTB)