Solveig har forsket på sunndalsdialekt i forandring – dette fant hun ut

Solveig Nes har forsket på hvordan ungdommen på Sunndalsøra prater. Resultatene viser en dialekt som mister særpreg.