MOT-inspiratorer sprer glede

MOTivatorene ved Sunndal ungdomsskole gledet medelever med vafler.