«Ideen om å skape mer nærhet og lokaldemokrati gjennom større enheter viste seg vanskelig å selge»

Av

Fra 1. januar ble 119 kommuner til 47 nye, slik at det nå er 356 kommuner i Norge. Dermed er punktum satt for kommunereformen. I alle fall i denne runden.