Trollheimsbrass ønsker å kommentere dommen fra rettssaken mellom Jazzåteatret og Trollheimsbrass, da denne inneholder mange feil, både med tanke på faktum, bevisvurdering, saksbehandling og lovbruk. Når feil faktum blir lagt til grunn, blir jusen feil eller når dommeren lar være å vurdere fakta som kommer fram i retten, blir det feil saksbehandling. Derfor er vi misfornøyde med dommen.

Jazzåteatret ved Jo Inge Nes hadde ikke inngått formell, skriftlig avtale med oss om å leie paukene til Lady-oppsetningen 2021, men tok paukene ut fra lager, brukte dem og leverte dem tilbake uten å lagre dem på forskriftsmessig måte, dvs. han tok ikke av spennet på skinnene. Dette resulterte i at skinna og mekanikken på paukene ble ødelagt.

I Steinar Husbys vitneforklaring bekreftet han, at han hadde spurt Nes om lånet var avklart med Bjørn Stomsvik, som er musikalsk leder for Trollheimsbrass. Nes hevdet at det var avklart.

Retten konkluderer med at dette ikke var uaktsomt til tross for at Jo Inge Nes senere innrømmet at han ikke hadde avtalt å leie dem, eller hadde sagt ifra om at han ikke hadde fått til å stille inn den ene pauken riktig pga. defekt pedal.

Vitnet Jan Erik Helleren er utdannet slagverker fra Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøyskole, og har pauker som ett av sine hovedinstrument. Han fortalte i retten at feil lagring av pauker, med skinnene i spenn, ødelegger skinnet og mekanikken i en pauke.

Jo Inge Nes spiller på pauker, men innrømmer at han kan ingen ting om mekanikken.

Videre har retten feilaktig lagt til grunn at paukeskinn ikke var skiftet siden 2013, til tross for at kjøp av nye skinn var dokumentert av Trollheimsbrass. Retten har også lagt vekt på at service normalt skal skje hvert 5.år. Sakkyndig Helleren sa i retten at dette bare gjelder ved aktiv profesjonell bruk og ikke der paukene blir sjelden brukt. Retten valgte å ikke ta Hellerens vitnemål til etterretning, dvs. brukte feil bevisvurdering.

Retten har konkludert med at Jazzåteatret ved Jo Inge Nes har behandlet paukene med «ansvarsbetingende uaktsomhet», dvs. at de er gjort ansvarlig for den uaktsomme behandlingen av paukene de gjorde ved å sette dem på lager uten å ta av spennet på skinna. Det førte til at mekanikken ble ødelagt. Det må ifølge Helleren repareres hos utdanna, kompetent paukereparatør. På spørsmål om hvor slik reparatør finnes, konkluderte Helleren med at dette er hos GEMA i Sarpsborg. Alle er avhengige av dem. Retten sa likevel at de kunne repareres hos en annen musikkreparatør?!

Derfor blir ikke Jazzåteatret pålagt å betale de mest vesentlige kostnadene ved reparasjonen.

Dommerfullmektigen spurte om paukene kunne brukes i konsert, hvis pedalen ikke virket. Nes hevda i retten at bare den mest profesjonelle kunne høre at den ene pauken var defekt. Fagmannen Helleren sa i sin forklaring at man kan ikke spille på en pauke med defekt pedal. Det er helt håpløst, meningsløst. Her velger dommeren å ikke vurdere Hellerens vitneutsagn. Det er feil saksbehandling/bevisvurdering.


Bevisbyrde.

Nes henta ut paukene uten å spørre om lov verken hos Trollheimsbrass eller Sunndal Musikkforening, og han sa heller ikke fra om at det var skade på den ene pauken da han skulle bruke den. Nes burde ha bevisbyrde for påstanden om at pedalen på den ene pauken var defekt. Han var den nærmeste til å kunne bevise dette.


Var det inngått avtale?

Avtale krever både tilbud og aksept. Tilbudet gikk fram av «plakaten» som stod skrevet tydelig med svart tusj på plata på stativet hvor paukene stod: «Paukene kan leies hos Sundalens StorBlæser Ensemble v/Eli Berg, tlf. 41918322». Navnet er senere skiftet til Trollheimsbrass. Paukene stod oppå hverandre, den minste oppå stativet og den største under. For å ta ut den største, må stativet med plakatpåskriften tas i og løftes opp, før man kan ta pauken fram fra stativet. Nes kunne ikke unngå å se plakaten. Når paukene tas med, er det inngått en avtale.

Trollheimsbrass mener at gjentatt bruk av feil faktum, feil bevisvurdering, saksbehandlingsfeil og feil lovbruk i dommen, vitner om en slett behandling i Tingretten. Saker som handler om verdier under en kvart million kroner, er dessverre ikke mulig å anke til Lagmannsrett, så dommen blir stående.

Hvor ble det av rettssikkerheten vår?