Revisorrapporten etter salget av Drøppingbrygga: Tingvoll har et forbedringspotensial

Revisjonen har konkludert. Tingvoll kommune må lære av det som har skjedd rundt salget av Drøppingbrygga.