Rømt oppdrettsfisk i Tingvollfjorden

Det har de siste dagene blitt fanget rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden. Kilden til rømmingen er så langt ikke kjent.

DEL

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskeridirektoratet har de to siste dagene fått meldinger om betydelige fangster av oppdrettsfisk på rundt 4-6 kg innerst i Tingvollfjorden. Fangstene er i hovedsak tatt i kilenøter.

Direktoratet har hatt dialog med selskapet som driver lokaliteten som ligger nærmerst og som har fisk i aktuell størrelse. Selskapet har sjekket nøtene på anlegget uten å finne hull.

– Fiskeridirektoratet vil kartlegge spredning, fangsttidspunkt med mer på fangstene i området. Det vil også bli samlet inn prøver fra den rømte fisken som kan brukes til sporing dersom kilden til rømmingen ikke blir kjent, heter det i meldingen.

Artikkeltags