Ros og ris til kreative straumsnesinger - men heretter vil Bugge ha mer byråkrati

Klatreparken: Kritikk, men også ros for initiativet  fra Odd-Arild Bugge.

Klatreparken: Kritikk, men også ros for initiativet fra Odd-Arild Bugge. Foto:

Da straumsnesingene med krum nakke gikk til dugnad og fikk til klatrejungelen, ble det tatt snarveier det reageres på. Men initiativet får skryt.

DEL

I oktober åpnet offisielt klatreparken ved Straumsnes barne- og ungdomsskole. Blant annet som følge av initiativ fra rektor og stor dugnadsinnsats fra bygda.

Til formannskapet forelå det torsdag en søknad om kommunen kan forskuttering 600.000 kroner for spillmidler 2021 Straumsnes Friluftsanlegg.

Anlegget består av to nærmiljøanlegg. Naturklatrejungel og det andre et naturhelsestudio og klatre-buldrevegg. Anleggene har en totalkostnad på 600 000 kroner hver. Finansiering skjer ved 50 prosent spillemiddeltilskudd og 50 prosent dugnad og lokal egenkapital.

Litt mer byråkrati takk

Kommunedirektør Odd-Arild Bugge innstilte til at kommunen forskutterer 600.000 kroner fra dispensasjonsfondet, og dette ble vedtatt.

Men Bugge ga det klare signal til hele organisasjonen, at en ikke godt kan forskuttere et slikt prosjekt som skolen i Straumsnes gjorde:

– Vi må ha litt mer byråkrati, slik at alle parter kjenner spillereglene. Men for all del, det var et kjempegodt initiativ.

Smitteverntiltak

Ordfører Ingrid Waagen (Sp) forklarte at prosjektet ble satt i gang på grunn av koronaen. Det ble etablert som et smitteverntiltak for å gjennomføre aktiviteter utendørs. Initiativet kom fra Bojl.no. De spurte om Tingvoll kommune ville sette i gang et prosjekt. Straumsnes barne- og ungdomsskole ville, det var massiv dugnadsinnsats, og i oktober åpnet parken.

Kjempeanlegg: Ordfører Ingrid Waagen (Sp) minnet om hva anlegget betyr for lokalmiljøet.

Kjempeanlegg: Ordfører Ingrid Waagen (Sp) minnet om hva anlegget betyr for lokalmiljøet. Foto:

– Det er et kjempefint anlegg. Jeg støtter kommunedirektøren i at det ikke er slik det skal foregå. Men jeg ber formannskapet være positiv, sa Waagen, og minnet om den massive dugnadsinnsatsen og hva anlegget betyr for lokalmiljøet.

Ris og ros

Også Roger Bach (Frp) grep ordet og var positiv. Men at det kanskje skulle vært tatt opp politisk. Det er kanskje litt uklare regler.

– Jeg trodde alle søknader skulle gå gjennom kommunen. Men, det er et prisverdig tiltak.

Også Hanne Boksasp Bryn meldte seg på:

– Honnør til kommunedirektøren for at han gir ros, og samtidig kritikk. Jeg støtter innstillingen, men det er viktig å ta med at vi må ha litt kontroll.

Milly Bente Nørsett (Ap) støtet også innstillingen om å forskuttere, men var skeptisk til at gode dugnadsgjenger skaffer en plass foran i køen.

– Tbu (Tingvoll barne- og ungdomsskole) kunne kanskje tenke seg det samme. At en klarer å få til ting, og så i etterkant får en prioritering. Dette er ikke rette måten. Jeg er litt redd for framgangsmåten. Ja til initiativ, men dette er ikke rett måte.

Ikke formelt avklart

Som alt nevnt vedtok formannskapet å forskuttere 600.000 kroner. men Bugge hadde som nevnt betenkeligheter i tillegg til rosen for initiativet.

Det var ikke formelt avklart på forhånd at kommunen kan forskuttere spillemiddelstilskuddet.

– Løpende dialog med mellom mange aktører tilsier at alle har vært i «god tro». Kommunedirektøren vil understreke at kommende prosjekter av denne typen må sikres formell forhåndsgodkjenning dersom forskuttering fra kommunen er en forutsetning for prosjektgjennomføringen.

Bedre føre var enn snar

Bugge la til at det i forkant ikke var gjort en formell vurdering om prosjektet gjennomføres i tråd med lover og regelverk for offentlige anskaffelser. I ettertid ble det argumentert godt for at anskaffelsen er hjemlet og lovlig.

– Kommunedirektøren forutsetter at eventuelle flere prosjekter av liknende karakter, sikrer at relevante bestemmelser for offentlige anskaffelser følges – før det inngås avtaler og skrives kontrakt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken