I 2020 mistet vi 324 menneskeliv til overdose. Det er det høyeste tallet på 20 år. Vi skal minnes de som tapte kampen, og vi må fortsette å kjempe kampen for de som er igjen. Høyre skal ta denne kampen. Rusavhengige fortjener hjelp, ikke straff.

På verdens overdosedag lanserte regjering en budsjettlekkasje på 100 millioner til rusreformen. Det skal være en erstatning for at opposisjonen i Stortinget valgte å stemme ned rusreformen. En reform som skulle erstatte straff med hjelp for mennesker med rusproblemer.

Jeg mener rusomsorg handler om å se mennesket, mennesket som sliter. Det er en klar sammenheng mellom psykisk helse og rus, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å gi en verdig rusomsorg der vi lytter til folk. Høyre vil ha en mer verdig rusomsorg som skal bekjempe avhengighet, og gi flere barn og unge forebyggende hjelp mot psykiske utfordringer. Disse 100 millionene er et steg på veien dit. De skal brukes på etableringen av en rådgivende enhet for russaker i kommunen gjennom en endring i helse- og omsorgstjenesteloven. Enheten skal ha ansvar for å møte mennesker som har fått en dom for besittelse av rusmidler og ansvaret for gjennomføring av ruskontroll. Det er starten på en rusreform som erstatter straff og tilbyr mer hjelp.

Venstresiden snakker ofte om de økte sosiale skillene i samfunnet, men det virker som om de har glemt et av de største sosiale skillene i Norge i dag. Det er skillet mellom dem som har problemer med rus og psykisk helse – og resten. Det er vondt at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet før sommeren stemte mot rusreformen. Men vi har ikke gitt oss. Vi skal jobbe de neste årene for å få til en rusreform.

Høyre vil ikke miste flere i liv til overdoser. Vi skal ikke svikte de som trenger oss, slik AP, SP og FrP gjør. Rusavhengige trenger ikke ei kald skulder og politiet på døra, de trenger varme og handlekraft. De som ruser seg, trenger hjelp, ikke straff. Rusreformen blir gjennomført. Det er bare snakk om tid!