Det blir kolonnekjøring via fv 6140 Hoåsvegen. Kolonnetidene er som følger:

Fra Sunndalssiden (Løykja):

07.40

08.15

08.40 (buss)

09.15

09.45

10.15

10.45

11.15

11.55

12.15

12.45

13.15

13.50 (buss)

14.25

15.05

15.45 (buss)

16.15

16.45

17.15

17.45

18.15

Fra Oppdalssiden (Fale):

08.00

08.25

08.55

09.30

10.00

10.30

11.00

11.37 (buss)

12.05

12.30

13.00

13.30

14.05 (buss)

14.45

15.25

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30