Her kjører førstemann den flunkende nye rv. 70

Nå kan du kjøre hele nyveien fra Saghøgda til Meisingset.