Samferdselsministeren åpner nye riksvei 70

Offisiell åpning i august.