De to genetikkselskapene, som er eiet av konsernet Benchmark plc, melder i dag at de har fusjonert selskapene og etablert Benchmark Genetics Norway AS. Den sammenslåtte organisasjonen har som mål å levere produkter og tjenester innenfor genetisk forbedring og derav hjelpe produsenten i havbruksnæringen i å forbedre kvaliteten, utbyttet, fiskehelsen og fiskevelferden.

CEO i Benchmark Genetics Norway, Jan-Emil Johannessen sier, -Vi har valgt å slå sammen våre to genetikkselskaper i Norge for å skape en enda mer slagkraftig organisasjon som vil styrke vår posisjon i markedet, både i Norge og internasjonalt.

Det nye selskapet har 36 ansatte, hvorav hele 22 har utdannelse på PhD eller Master-nivå. Alle ansatte vil beholde sine stillinger i det nye foretaket. -Vi har som mål å ligge i forkant innen forskning og utvikling på genetikk for havbruksnæringen. Da må vi skape et tverrfaglig og internasjonalt kunnskapsmiljø som kan bygge oppunder denne strategien, sier Johannessen.

Benchmark Genetics Norway AS vil ha hovedkontor i Bergen. Organisasjonsnummeret er overført fra SalmoBreed AS og er 983 506 925. Det nye foretaket skal videreføre arbeidet med avlsprogrammet på atlantisk laks (SalmoBreed), salg og markedsføring av rogn, samt tekniske driftstjenester knyttet til genetisk foredling av akvakulturarter globalt fra kontorene i Bergen, på Sunndalsøra og på Ås. Selskapet er engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og den sammenslåtte organisasjonen vil i enda sterkere grad kunne bidra med kompetanse og ledelse av disse.

Benchmark Genetics Norway AS innehar merkenavnene SalmoBreed og Akvaforsk Genetics som vil bli benyttet videre i selskapets markedsføring. SalmoBreed Salten AS er ikke omfattet av fusjonen eller navneendringen.