Mer heltid og mindre vikarbruk i det kommunale helsevesenet. Det er blant tingene et nytt samarbeidsforum for helsetjenesten skal jobbe for å få til.

Onsdag holder det nye samarbeidsforumet sitt første møte. Forumet består av Delta, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og KS i tillegg til regjeringen, som sammen skal jobbe for mer heltid, oppgaveglidning og mindre vikarbruk.

Arbeidet er en del av regjeringens Kompetanseløft 2025-satsing.

– Jeg er veldig glad for å få på plass dette samarbeidsforumet. For å lykkes med satsingen er det avgjørende å ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I 2021 er det foreslått bevilget om lag 2,2 milliarder kroner til satsingen.

(©NTB)