Arbeid i Oppdølsstrandtunnelen - bilister kan måtte vente opptil 20 minutter