Alle deltakerne i begravelsen er å betrakte som nærkontakter og er satt i karantene i henhold til gjeldende koronaregler, opplyser kommuneoverlege Svein Anders Grimstad.

Kirka er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede i begravelser, for slik å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing.

Ifølge kirka i Sunndal er familien fredag kveld i ferd med å få varslet alle deltakerne, med utgangspunkt i lista med kontaktinformasjon.

Maks antall deltakere i begravelser med faste plasser, er 50.

Ifølge Grimstad vil det ikke bli gitt mer detaljert informasjon nå, men det vil komme en oppsummerende meding på tampen av helga.