Seks koronapasientar på sjukehusa i Møre og Romsdal