Seks nye virksomheter registrert i Sunndal og Tingvoll

Disse ble registrert i august: