Seks nye virksomheter registrert i Sunndal og Tingvoll

Det ble registrert fem nye virksomheter i Sunndal, Tingvoll og Nesset i september.