Seks pasientar med koronasmitte er innlagd i Møre og Romsdal