Da kan du sende dem til redaksjonen@auraavis.no eller laste opp bilder eller videoer her.