Sentrumsbarnehage: Formannskapet valgte området nord for Bjørgs gate

Formannskapet i Sunndal vedtok torsdag med ni mot to stemmer å starte opp med detaljreguleringsplan for ny sentrumsbarnehage i området nord for Bjørgs gate. Barnehagen skal gi plass til 120 barn.