(Tidens Krav:) Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

Arbeidsperioden blir på fem uker der de tre siste blir med nattarbeid og innstilte avganger.

Større og kraftigere ferger på sambandet Kvanne – Rykkjem har ført til undergraving av steinfyllingen ved fergekaien slik at fyllingen har blitt ustabil. Nå skal den sikres ved at en 30 meter lang støttevegg av stålspunter skal lages på den gamle dampskipskaia. Det blir brukt vibrolodd for å sette 30 meter lange spuntnåler 18 meter ned i bunnen.

Sikring med spuntvegg blir gjort på dagtid mandag til lørdag, mellom klokken 07.00 og 18.00. Trafikantene må derfor regne med enkelte forsinkelser på inntil 30 minutter fra 6. til 18. april.

Nyferga skaper ødeleggende erosjon: – Forslag til redusert rutetilbud er uakseptabelt og provoserende

For å hindre ytterligere utvasking fra fergene må også sjøbunnen sikres. Massen som ligger der i dag må fjernes og erstattes før 42 betongmadrasser hver på 9,8 tonn blir lagt utover bunnen for permanent sikring. For at arbeidet skal være til minst mulig hinder for trafikken blir denne delen av arbeidet gjort om natta.

Nattarbeidet starter mandag 19. april og varer i tre uker. Siste fergefra Kvanne går denne perioden klokken 21 og resten av avgangene blir innstilte. Sambandet følger vanlig rute fra morgenen igjen. Fylkeskommunen melder om at det blir arbeid mellom klokka 21 og 05 alle netter med unntak av natt til søndag. Anleggsarbeidet gir dessverre også støy, både fra maskiner og fra fylling av stein.

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort ei vurdering som viser hvilke eiendommer som kan få støy over grenseverdiene som normalt er lov for nattarbeid. Dei som berøres av slik støy, får tilbud om overnatting på Thon Hotel Surnadal.