Jobber det ingen mammaer her?

Disse plakatene kan tyde på at det bare jobber menn i byggebransjen.

Disse plakatene kan tyde på at det bare jobber menn i byggebransjen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sikkerhet på byggeplassen er viktig. For der jobber det menn.

Disse to skiltene er blitt observert på to ulike byggeplasser i Oslo. Det ene stammer fra byggeplassene til House of Oslo og det andre fra Royal Christiania.

I 2018 skulle en tro likestillingen var kommet lenger. Antakelig er flertallet av de som jobber på byggeplasser forsatt menn, men det er likevel et dårlig signal for jenter som vurderer ingeniørfag der man jobber i bygg og anlegg.

Hos NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon) er de tydelige på at byggebransjen trenger fagfolk på alle nivåer, og president Trond Markussen synes arbeidsgivere burde satse på å ha en mer inkluderende profil.

Det er flott med kreativ oppmerksomhet om HMS. Sikkerhet på byggeplassen er svært viktig. Men jeg reagerer på disse skiltene, som jeg mener signaliserer at «her er det bare menn som jobber». Det er forhåpentligvis feil, jeg håper og tror at både HENT og Betonmast også har kvinnelige ansatte, sier Markussen.

Behov for ingeniører

NITO har siden 2004 fått Ipsos til å gjøre en markedsundersøkelse der mer enn 700 arbeidsgivere ble spurt om tilfang og behov for ingeniører i dag og de neste tre årene.

Årets undersøkelse viser at 34 prosent angir at det er meget eller ganske vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører i dag, og 50 prosent av de spurte mener at det vil bli behov for flere ingeniører framover.

43 prosent av de spurte tror det vil bli ganske eller meget vanskelig å finne kvalifiserte ingeniører de kommende tre årene, og 34 prosent mener at de vil miste ingeniørkompetanse de nærmeste årene uten at de vil være i stand til å erstatte denne kompetansen.

Resultatene av undersøkelsen indikerer at det største behovet er for ingeniører med kompetanse innen bygg.

Vi jobber iherdig for at flere jenter skal velge ingeniør- og teknologifag. Særlig i byggebransjen viser tall at det er behov for fagfolk, både ingeniører og fagarbeidere. Da er det ikke klokt av arbeidsgivere å sende signaler om at dette er en arbeidsplass for menn, sier Trond Markussen.

Jenter og teknologi

Markussen forteller at han nettopp har undertegnet en samarbeidsavtale med NHO om prosjektet «Jenter og teknologi».

Formålet er å vise jenter alle mulighetene som ligger i ingeniør- og teknologifag og motivere dem til å velge utdanning og yrker i den retningen. Disse skiltene er i den sammenhengen kontraproduktive. Vi trenger en kultur i byggebransjen som er positive til mangfold. Derfor bør disse skiltene erstattes med et budskap som når alle ansatte, sier Trond Markussen. (ANB)

Artikkeltags