Sjølvforsynt: Kvar vart tomatane av?

Av

«Alle» har dyrka sin eigen kjøkkenhage dette året. No er sommaren er over – kvar vart tomatane av? Me spolar attende til vårparten, og vitjar eit par som planlegg.