Regjeringen innfører nå lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Selv om det forventes høye smittetall i ukene framover, tåler vi som samfunn viruset bedre. Men det er likevel fortsatt behov for nasjonale tiltak, og en god del av de nasjonale innstrammingene videreføres. I denne omgangen er det spesielt barn og unge, samt næringslivet som er prioritert.

Se oversikt over regjeringens tiltak her.

Kriseledelsen i Sunndal kommune har vurdert de nye anbefalingene ut fra smittesituasjonen lokalt.

Så langt denne uka er det så langt sju smittede, og det er som tidligere kjente smitteveier, slik at situasjonen lokalt fortsatt er under kontroll.

Selv om myndighetene nå vrir enda mer ansvar for testing over på den enkelte, vil vi understreke at vi har god kapasitet til testing ved infeksjonsklinikken, og også god tilgang på hurtigtester. Infeksjonsklinikken deler ut tester både til privatpersoner og bedrifter som måtte trenge det, hverdager mellom kl 14 og 15.

Vaksinering med oppfriskningsdose pågår for fullt, og mange store grupper er vaksinert de siste ukene. Det er også åpnet for drop in vaksinering på ordinære vaksinasjonsdager. I løpet av de neste ukene vil de aller fleste over 18 år ha fått tilbud om oppfriskningsdose, og lokalsamfunnet er dermed godt rustet mot den ventede omikronbølgen.

Med bakgrunn i de nasjonale anbefalinger og den lokale smittesituasjonen innføres følgende lettelser i kommunale tjenester fra mandag 17. januar:

* Voksenopplæring går over til grønt nivå, i tråd med nasjonal anbefaling

* Skoler og barnehager går over til grønt nivå, ut fra den lokale smittesituasjonen

* Svømmehallen åpner igjen med smittevernfaglig forsvarlig drift.

Tiltakene for ansatte i Sunndal kommune som går på hjemmekontor, møtevirksomhet og å redusere kontaktpunkter videreføres inntil nye nasjonale vurderinger foreligger.

Dette betyr også at rådhuset fortsatt blir stengt for publikum.