Sunndal var ikke representert med sin politiske ledelse da grunnsteinen for det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal ble lagt ned sist lørdag.

Statsministeren stilte opp. Kun en nordmørsordfører var tilstede. Fylkesordfører Torve eller hennes vara deltok heller ikke.

Ulike unnskyldninger kommer.

Skammelig og smålig kan muligens også være dekkende.

Det bør kunne minnes om at alle kommunene på Nordmøre sa ja til at det skulle bygges et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal som skulle erstatte dagens to sykehus i Kristiansund og Molde Det ble utredet tre alternativ for plassering. I ettertid virker det som Kristiansund hele tiden har tatt det for gitt at denne plasseringen skulle bli Storbakken, og at alt annet var uakseptabelt. Det hevdes også at prosessen har vært dårlig, derfor er beslutningen om plassering uakseptabel.

Å avslå innbydelsen når grunnsteinen i et svært viktig prosjekt for distriktet vårt legges ned av statsministeren, er etter min mening svært underlig.

Vi bør vente mer av våre fremste tillitsvalgte.