Vi sitter i Aulaen til Eide ungdomsskole sammen med 40 ungdommer fra regionen vår. 40 niendeklassinger som er på skolering for å bli unge MOTivatorer. Leah snakker med klar stemme foran nesten bare fremmede ungdommer og voksne.

Una tar ordet etterpå- hun sier at for meg handler MOT om meg selv også. Finne styrke i meg selv til å ta ordet og snakke foran folk og si fra om det er noe som er ugreit, selv om jeg synes det er vanskelig.

Unge MOTivatorer har et stort ansvar. De er rollemodeller og ansvarlige for at alle på skolen skal føle seg inkludert. De skal også være med på å legge til rette for aktiviteter som fremmer et godt skolemiljø. I tillegg skal de gjennomføre MOTøkter til de som nå går i 7.klasse og forhåpentligvis bidra til å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole litt mindre skummel. De har selvfølgelig ikke ansvaret alene. Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. I overført betydning blir skolen landsbyen i denne sammenhengen. Lærere, MOTcoacher, elever, renholdere og unge MOTivatorer. Alle må bidra for at alle skal ha det bra. De unge MOTivatorene er sitt ansvar bevisst.

Å være ung MOTivator er alvor. Det fikk vi alle kjenne på under skoleringa i forrige uke.

Dag 1 ble krevende. Dagen ble i overkant lang, med undervisning frem til 1730. Det er krevende for en fjortenåring som har vært oppe siden tidlig morgen. Vi som er voksne må ikke glemme viktigheten av leik i en så viktig setting som skolering av unge MOTivatorer er. Den fremmer både fellesskap, motivasjon og tilhørighet. Og ikke minst legger leik og aktiviteter til rette for nye vennskap.

Når det er sagt så ble det et lærerikt og innholdsrikt døgn på Eide.

Sunndal kommune har all grunn til å være stolte av sine unge MOTivatorer. Leah, John Ivar, Una, Thea, Tobias og Mia- takk for alt dere er og alt dere vil. Og takk for at dere er med på laget til MOT Sunndal.

Vi gleder oss til fortsettelsen.