For noen få år siden hadde Sunndal en omfattende skolestrukturdebatt. Resultatet da var at tre skoler ble nedlagt (Furu, Husby og Ålvundeid) og tre barnehager (Ålvundfjord, Grøa og Øksendal). Samtidig ble det vedtatt at hver bygd enten skulle ha skole eller barnehage.

Leser AA-nett i dag der Janne Merete Rimstad Seljebø sier at politikerne ba administrasjonen om en barnehage- og skolebruksplan, ikke en ny strukturdebatt. Dagens administrasjon svarer med forslag om ny struktur, der K-styrets vedtak om barnehage eller skole i hver krets glatt er sett bort fra.

Vi blir fortalt at å legge ned Løykja og Gjøra skoler vil spare kommunen for 9 mill. kroner, samtidig som det vil koste fem mill. å oppdatere Sande skole. Det foreslås imidlertid ikke å legge ned Gjøra skole, men det legges heller ikke fram besparelsestall kun for Løykja. Samtidig vet vi av erfaring at antagelser om kostnader når det gjelder endringer og ombygginger har en tendens til å forandre seg kraftig under veis. Millionene ruller fort når bygninger skal endres. Ikke minst forstår vi det når vi hører at beregningene for biblioteket/kulturhuset blir langt dyrere enn tidligere anslått. Mange titalls millioner skal brukes til ombygging her, uten at folk flest har merket behovet på kroppen. Og hvorfor er det så enkelt å finne millionvis av kroner til å samlokalisere kulturhus og bibliotek, når det er så viktig med kraftige innsparinger innenfor skole og barnehage?

I samme åndedrag, hvorfor er det så enkelt å sette et strek over vedtaket om at alle bygder enten skal ha barnehage eller skole?

Ap gikk til Stortingsvalget med slagordet ‘Nå er det vanlige folks tur’. Kanskje kan det samme partiet lage en lokal vri og si ‘Nå er det kretsenes tur’?