I Aura Avis leser jeg at ordføreren erkjenner at eventuell nedlegging av Løykja skole må vurderes i forhold til økonomien i kommunens budsjett. Etter min vurdering er dette et verdivalg ut over det økonomiske.

På Grøa er vi heldige som har driftige folk (damer) som arbeider aktivt for å videreutvikle tilbud for barn og unge. Forsvinner skolen, i tillegg til barnehagen, vil også grunnpilaren for dette arbeidet forsvinne.

Dersom en kaster blikket nedover Europa, ser det ut som økt velstand fører til økt sentralisering. Norge leder an på begge områder. Senterpartiet har skjønt at «folk flest» ikke ser seg tjent med denne utviklingen. På Grøa er vi spente på om de andre politiske partiene i Sunndal har skjønt dette.

En trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at kommunen mener det er behov for å øke elevtallet pr klasse for derved å redusere antall lærere (kostnader). Skolestruktur blir derfor et nødvendig tiltak. (Men er det virkelig slik at dette er rett politisk prioritering?)

Når det er politisk vedtatt at det skal være 1 sentrumsbarnehage, bør 1 sentrumsskole være en politisk mulighet. Noen bygningsmessige tilpasninger må kanskje gjøres på Sande skole, men, med politisk vilje, er det løsbart.

I og med at Hoelsand fikk våre barnehagebarn, vil en logisk konsekvens være at vi får deres grunnskolebarn. (Vi ønsker et verdivalg og livskraftige lokalsamfunn).

Dersom Løykja skole legges ned, vil dette få mange store og små konsekvenser. Eksempelvis; Når lokalsamfunnet mister attraktivitet (bortfall av skole og barnehage), vil også kommunens inntektsgrunnlag, på enkelte områder, kunne påvirkes negativt.

Som Gro Harlem Brundtland uttrykte det: alt henger sammen med alt.