Bevilgningen skal kompensere lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av koronapandemien.

– Det at midlene også kan brukes på bedrifter som helt eller delvis faller utenfor kompensasjonsordningen, var spesielt viktig for oss sier, Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i bedriftsorganisasjonen SMB Norge.

Han påpeker at mange bedrifter har styrket likviditeten ved å bruke pengene de midlertidig har hatt til overs, fordi de har fått utsette innbetaling av skatter og avgifter. Men han mener utsettelsen må forlenges enda lenger enn til 1. juli

(©NTB)