Helseministeren understreker at de faglige rådene hadde vært å vente med nasjonale tiltak, men at dette har endret seg i takt med smitteutviklingen i det siste.

Derfor innføres skjenkeforbud, råd om maks to på besøk og en ny tometersregel på nasjonalt plan. Høie understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.

Utbrudd på stadig nye steder, som i Ålesund som stengte ned i helgen, press på sporingskapasiteten i kommunene og frykt for et presset helsevesen gjør at rådet fra helsemyndighetene nå er å stramme til.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helseminister Høie.

Det kan bli oppfattet som vanskelig på steder som har lav smitte.

– Det er det som er min bekymring, og. At de strenge nasjonale tiltakene oppleves som vanskelig, det forstår jeg godt. Men det ville man ha sagt i Ålesund for et par dager siden, og, svarer Høie på NTBs spørsmål om hvordan innstrammingen vil oppleves et sted som Trondheim, der smitten er svært lav.

Ville løse det lokalt

Helsedirektør Bjørn Guldvog ble møtt med spørsmål om man ikke burde ha kommet med den nasjonale innstrammingen tidligere.

– Det kan naturligvis diskuteres. Men vi har hatt kraftfulle tiltak i alle områder og regioner som har hatt smitte, men vi ser at det forplanter seg til andre regioner igjen. Derfor ser vi at dette er nødvendig, sier Guldvog.

Han understreket at håpet var at de lokale tiltakene skulle være nok, men at helsemyndighetene nå ser at det ikke holder.

De nye reglene og anbefalingene regjeringen kom med ble varslet av statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget for to uker siden.

– Det var ikke uventet at smittesituasjonen utviklet seg slik. Det er derfor statsministeren la fram dette i Stortinget for to uker siden, sier Høie.

Det innføres nasjonalt skjenkeforbud og forbud mot innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, mens treningssentre, svømmehaller, fornøyelsesparker, bingohaller og lignende blir stengt.

I tillegg anbefaler regjeringen at alle planlagte arrangementer avlyses.

Énmeteren blir til to

To meters avstand innføres i stedet for én meter, og man kan maks ha to gjester på besøk i Norge, har regjeringen bestemt.

– De som du til nå har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til, sier Høie.

– Vi anbefaler nå maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sier Høie om de nye rådene for påsken.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 25. mars, og regjeringen vil ta en ny vurdering 12. april (se oversikt over alle tiltak nederst i saken).

Gjenåpningsplanen utsettes

Regjeringen kan ikke lenger legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske.

– Vi har tidligere varslet at vi trolig kom til å legge fram den langsiktige planen for gjenåpning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre sånn som situasjonen er nå, men arbeidet med planen er i full gang, sier Høie.

– Statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre for den langsiktige gjenåpningsplanen over påske, sier Høie.

(©NTB)

HER ER DE NYE NASJONALE TILTAKENE REGJERINGEN INNFØRER, SOM TRER I KRAFT FRA MIDNATT, NATT TIL TORSDAG 25. MARS OG GJELDER INNTIL VIDERE:

Nye anbefalinger

Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.

Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for innbyggere utenfor kommunen dersom det gjelder rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Strenge regionale og lokale tiltak gjelder fortsatt

Regjeringen har innført det strengeste tiltaksnivået (tiltaksnivå A) i 70 kommuner.

– Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene, sier Høie.

Dette er anbefalingene for påskeferien

Her er regjeringens anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Sosialt

 • Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
  • Bruk munnbind i butikker
  • Kun én i familien handler
  • Handle på tidspunkter da ikke alle andre handler
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente turisthytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom turisthytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.

OVERSIKT OVER GJELDENDE NASJONALE TILTAK

Sosial kontakt

Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)

Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)

Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)

Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Man kan reise på hytta (eid, leid eller lånt) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.


Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)


Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling

Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)

Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

REGLER FOR HELE LANDET

Idretts- og fritidsaktiviteter

Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for innbyggere utenfor kommunen dersom det gjelder rehabilitering, individuell trening og behandling. (nytt)

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende. (nytt)

Reiser

Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes til etter 12. april. Dersom man likevel finner det absolutt nødvendig å avholde arrangementet, må følgende regler følges:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)

Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)

Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune

Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Forbud mot skjenking av alkohol (nytt)