- Dette er en unik mulighet for næringslivet i regionen, sier arrangørene Torstein Ottem fra Sunndal Næringsforening og Tove-Lise Torve fra Sunndal Næringsselskap i en pressemelding. Aktører fra industri, reiseliv og annen næringsvirksomhet vil ha stort utbytte av å prioritere møtet, tror Ottem og Torve.

Et virkemiddel som også vil bli omtalt på seminaret, er Sunndalsfondet som i sin tid ble etablert i forbindelse med kompensasjonsmidler næringslivet mottok fra staten grunnet økt arbeidsgiveravgift.

- Det er Sunndal Næringsforening som har ansvaret for Sunndalsfondet, og næringsforeningen har bestemt at fondet kan brukes til energiøkonomiserende tiltak og andre bærekraftstiltak for lokalt næringsliv, sier lederen i næringsforeninga, Torstein Ottem.

- Vi tror at muligheten som ligger her, sammen med virkemidlene gjennom Enova, vil være interessant for alle bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftig, kommenterer Ottem.

- I tillegg til innledninger fra Storvik og Sunndal Energi, som forteller hvor stor nytte de har hatt av støtte fra virkemiddelapparatet, vil det også være anledning til å snakke med virkemiddelaktørene ansikt til ansikt for de som skulle ønske det, sier daglig leder i SUNS, Tove-Lise Torve.

- Og jeg er helt sikker på at innledningene fra både Enova, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune vil være til stor inspirasjon for de som prioriterer å komme, avslutter Torve, som opplyser om at det fortsatt er mulighet til å melde seg på via næringsselskapets nettside suns.no