NVE melder om stor snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal region Trollheimen søndag 10. april.

- Unngå alt skredterreng! Mye snø og kraftig vind gjør at det kan gå svært store naturlig utløste snøskred!

På varslingstjenesten Varsom.no er skredvurderingen for Trollheimen søndag 10. april som følger:

"Kraftig nordvest med mye nedbør i ytre deler av regionen gir fare for svært store naturlig utløste skred. Det forventes at skredene kan gå langt, og enkelte skred kan nå vei og bebyggelse. Områder som ligger i le for vind fra nordvest og vest er mest utsatt. Snøskred i andre himmelretninger kan heller ikke utelukkes. Skredfaren vil være høyest i ytre deler av regionen som ventes å få mest medbør. Det er også mulig at det finnes kantkorn eller rim enkelte steder, noe som vil bidra til en ytterligere skjerpet skredsituasjon."

I en e-post Statsforvalteren har sendt til Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner, bes kommunene om å følge situasjonen og iverksette de tiltak som lokalkunnskap og planverk tilsier.

- Mye snø og kraftig vind gjør at det kan gå svært store naturlig utløste snøskred. Alle i området må derfor unngå alt skredterreng, både i fjellet og langs fjellfoten i dalene våre. Jeg oppfordrer lokale som kjenner forholdene om å advare besøkende og andre nye i Sunndal om farene og forholdsreglene man må ta, sier sunndalsordfører Ståle Refstie.