Søker kommunen om tilskudd til bygging av paintballbane på Vinnu

Sunndal Paintballklubb planlegger å bygge ny bane. De søker nå kommunen om tilskudd til prosjektet, som har en budsjettramme på 455.000 kroner.