Søker om 42.000 kr. til bok om villreinen

Tommy Fossum og Jarle Stavik er i sluttfasen i arbeidet med en ny bok om villreinen og folket på Nordmøre og i Romsdal.