Søker om å gjenoppbygge seterfjøs i Grødalen

Erik Bredesen har søkt Sunndal kommune om å få gjenoppbygge det gamle fjøset på Åkersetra i Grødalen.