Søker om fartsdempere i gardstunet

Ragnhild G. Langset søker i et brev til kommunen om at det blir anlagt to fartsdempere i hennes gardstun øverst i Litldalen.