Søknad om forlenget 50-sone i Litldalsvegen avvist

Sunndal kommune har søkt om at 50-sonen i Litldalsvegen blir forlenget med 500 meter. Statens vegvesen avviser søknaden.