Georg Rosen fra Tyskland fisker laks i Driva og foretrekker sunndalspotet

Av