I disse dager er det annonsert at arbeidet med bygging av trappa kan begynne ganske snart. Da er det på tide å spørre de ansvarlige, som har satt seg i spissen for prosjektet, om alt er like rett frem som det er fremstilt i media? Er kritiske sider av prosjektet belyst?

Jeg regner med det er gjort en god del undersøkelser og avklaringer av området det skal bygges i. Det er vel også en del lovpålagte utredninger som kreves av ansvarlig utbygger. Hvilke er det, og hva er utført? Er kommunen en partner i byggingen, med å være en finansierende part? Kan kommunen da ha en kontrollerende funksjon?

Det jeg savner er informasjon om hva som er gjort og må gjøres før prosjektet starter.

Har Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) vært involvert i å vurdere ras og snøskred i området? Det mener jeg de har vært i andre trappeprosjekter. Er undersøkelser fra NGU lovpålagt? Og er det utbygger som bærer kostnader med slike undersøkelser?

I 2015 ble det utarbeidet en rapport (og vedtatt i kommunestyret), Risiko og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal. Der ble Vinnuområdet ikke nevnt som et risikoområder for ras eller snøskred (side 92), det er vel fordi det ikke er boligbebyggelse der. Men hvert år går det både stein- og snøras i området, noe som folk på Grøa vet godt.

Har utbyggerne informasjon om snøras, i området? Og er det tatt med i søknader om tippemidler og andre henvendelser til offentlige myndigheter? Hvis ikke, er det 2 store snøras det er greit å vite om.

Det ene store snøraset som i senere tid har gått, kom der stien i dag starter. (Og trappa skal bygges?) Det la flatt all skogen under fjellsida og grunneieren bygde veier oppover i rasområdet for å kunne ta ut fonnaskogen. Stien i dag går forøvrig etter disse veiene noen plasser. På denne rasplassen har det over mange år bygget seg opp en stor «rasfot» i bunnen, som er svært tydelig i terrenget. (Se bilde)

Det andre store raset gikk mot flyplassen og herja bra med hangarene der, noen år senere.

Begge disse store snørasa startet høyt oppe. Ikke fra toppen av lia på 800m. Men ganske sikker fra opp mot toppen av Vinnumassivet på ca 1500 meters høyde, (se bilde). 700 høydemeter lengre opp.

Hvis de som ønsker å bygge trapp ikke er kjent med når disse snørasa kom, finnes det nok personer som husker årstall og kanskje tid på året også. Bilder finnes vel også trolig.

Kan det komme nye store snøras etter at trappa er bygd? JA helt klart, når alle forhold igjen ligger tilrette, kommer det nye store snøras på steder det har gått ras før.

Blir trappa da liggende på plass? Eller blir den feid ned igjen, fortere og billigere enn da den ble bygd?

At det skal komme så mye turister, som skal legge igjen penger, er vel usikkert. Driva og laksefiske vil nok ha større effekt når den er friskmeldt.

Dere har sikkert oppfattet det. Jeg er ikke tilhenger av trappebyggingen.

Grøa 12. juli 2022

Teodor Gravem