Hydro Cup-støtten til endelig vedtak i kommunestyret

Kommunedirektøren innstiller overfor kommunestyret at Hydro Cup innvilges et kommunalt tilskudd på 100.000 kroner for 2019.